מדיניות של חינוך אפקטיבי לחיים משותפים לאורכה ולרוחבה של מערכת החינוך

מדיניות של חינוך אפקטיבי לחיים משותפים  לאורכה ולרוחבה של מערכת החינוך
מדיניות של חינוך אפקטיבי לחיים משותפים
לאורכה ולרוחבה של מערכת החינוך
רון גרליץ

שולחן היוועצות בנושא:  מדיניות של חינוך אפקטיבי לחיים משותפים לאורכה ולרוחבה של מערכת החינוך 

דף סיכום דיון

תקציר לשולחן: השסעים העמוקים בין הזהויות החברתיות השונות הם אתגר עצום הניצב בפני החברה בישראל. לאור זאת חינוך לחיים משותפים, שהוא חינוך לסובלנות, שוויון והכלה של הזהויות החברתיות השונות,  היה אמור להיות חלק אינטגרלי ומשמעותי מהתכנים של מערכת החינוך בישראל. אך זה לא המצב כיום! אמנם יש תוכניות וכלים חינוכיים מצוינים בנושא חינוך לחיים משותפים שפותחו ע"י ארגוני חברה אזרחית ויחידות שונות במשרד, אך רק חלק מזערי מתלמידי ישראל נחשפים אליהם באופן שיטתי ומהותי. כל השאר יוצאים ממערכת החינוך ללא כל הכשרה לחיים בחברה מגוונת ומרובת זהויות ושסעים.  חשוב לציין שבימים אלה פועלת במשרד החינוך ועדה שמטרתה לגבש מדיניות בנושא "חיים בשותפות".

בשולחן העגול נשאל: איך אפשר לגרום למשרד החינוך לאמץ וליישם - מוטב מאוחר מאשר לעולם לא -  מדיניות שתטמיע חינוך לחיים משותפים לאורכה ולרוחבה של מערכת החינוך?

מוזמנים לשולחן: נשות ואנשי חינוך בכל מרחבי הפעולה כולל ממשרד החינוך, כל מי שחינוך לחיים משותפים מעניין אותו ו/או כל מי שיש לו נסיון והצעות איך לקדם שינוי מדיניות נרחב במשרד החינוך.

קצת עליי: מנכ"ל מרכז אקורד - פסיכולוגיה חברתית לשינוי חברתי. בעבר מנכ"ל שותף של עמותת סיכוי. בשני תפקידים אלה מנסה לקדם חינוך לשותפות במערכת החינוך. בוגר תואר ראשון במתמטיקה ומדעי המחשב ותואר שני בתכנית המנהלים במדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית בירושלים.