תעסוקת אנשים עם מוגבלות: המטבע שמעבר לפנס

תעסוקת אנשים עם מוגבלות:  המטבע שמעבר לפנס
תעסוקת אנשים עם מוגבלות:
המטבע שמעבר לפנס
יונית אפרתי

שולחן היוועצות בנושא: תעסוקת אנשים עם מוגבלות – המטבע שמעבר לפנס

דף סיכום דיון

תקציר לשולחן:

בשנת 2020 57% מהאנשים עם מוגבלות היו מועסקים, וזאת לעומת 77% מהאנשים ללא מוגבלות. ואם לא די בכך משברים כלכליים ותעסוקתיים מחריפים את פערי התעסוקה בקרב אנשים עם מוגבלות ביחס לאנשים ללא מוגבלות. במהלך משבר הקורונה פי 3.8 אנשים עם מוגבלות הוצאו לחל"ת ביחס לאנשים ללא מוגבלות. עוד עולה 'שקצב' החזרה של אנשים עם מוגבלות לאחר משבר למעגל העבודה מתון משמעותית ביחס לאנשים ללא מוגבלות.

אנשים עם מוגבלות חווים פערים נוספים בשוק התעסוקה כשאחד מהם הוא קבלת שכר נמוך יותר ביחס לאנשים ללא מוגבלות - בקרב אנשים עם מוגבלות כשליש (34%) השתכרו עד 5000 ₪ נטו, לעומת רק כרבע (23%) מהאנשים ללא מוגבלות המשתכרים שכר זה.

מדינת ישראל משקיעה משאבים ופעולות רבות לצמצום הפערים: חקיקה, אכיפה, מניעת אפליה, העלאת מודעות, תמריצי העסקה, הכשרה וליווי ועוד.

על אף כל זאת, פערי התעסוקה בין אנשים עם וללא מוגבלות עדין גבוהים.

אנו פונים אליכם, אלו שיודעים לחפש את המטבע מעבר לפנס, לראות מעבר לידוע ולמוכר לעזור לנו לזהות מה ומי מגביל את עולם התעסוקה? מה כדאי לעשות אחרת? אלו זוויות עדיין לא פוצחו? מה עוד אפשר וצריך לעשות להעלאת שיעורי התעסוקה וצמצום הפערים?

קצת עליי: עו"ס, מנהלת מחלקת שילוב בקהילה, בנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, במשרד המשפטים. בוגרת תואר שני במדיניות ציבורית בתוכנית המנהיגות.

השולחן ייפתח בשיתוף עם: נתן חנינה, מנהל תחום שילוב בתעסוקה, בנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. בוגר תואר שני בלימודי עבודה, אוניברסיטה תל אביב.