רתימת השלטון המקומי לקידום מורשת

רתימת השלטון המקומי   לקידום מורשת
רתימת השלטון המקומי
לקידום מורשת
שרון אבני

שולחן היוועצות בנושא: רתימת השלטון המקומי לקידום מורשת

דף סיכום דיון

תקציר לשולחן: מהי מורשת? אתר ארכאולוגי או היסטורי? בנין? נוף מקומי? מוזיאון? 

התשובה היא כן. אבל מורשת היא המון דברים נוספים: רעיונות, אירועים, מסורות, מאכלים, נופים, תעשיות, אירועים ועוד. המורשת היא משאב לאומי ומקומי והיא מהווה מרכיב חשוב בזהות המקומית, בגאווה המקומית, בהשתייכות לקהילה. במורשת המקומית והלאומית טמון פוטנציאל ליצירת עתיד טוב יותר לקהילות מקומיות ולמדינה כולה  - היא מגלמת תועלות כלכליות וחברתיות רבות :

קידום זהות אישית, קבוצתית ולאומית, חיזוק לכידות חברתית, חיזוק כלכלה מקומית ואזורית, קידום איכות חיים, הגברת מעורבות אזרחית, קידום פיתוח בר -קיימא וקידום שיתוף פעולה כלכלי וחברתי בין קהילות סמוכות.

נראה שהמפתחות לקידום והעצמת המורשת המקומית והלאומית מצויים בידי השלטון המקומי בכל ישוב וקהילה

נשמח להיוועץ בשולחן עם כל מי שיכול לתרום מניסיונו מתובנותיו ומרעיונותיו לקידום מורשת מקומית באמצעות השלטון המקומי:

עובדי הממשלה ורשויות מקומיות, יזמים, אנשי עסקים, פעילים בעמותות ועם כל מי שמתעניין בתחום

קצת עליי: פרקליטה, ראש תחום אזרחי, בפרקליטות מחוז ירושלים אזרחי, משרד המשפטים, עמיתה בתכנית קדם - קידמה דרך מורשת - תכנית לאומית למנהיגות ויזמות מורשת תרבות, בוגרת תואר שני במדיניות ציבורית בתוכנית המנהלים