גלית כהן-בלנקשטיין

גלית כהן-בלנקשטיין
גלית
כהן-בלנקשטיין

ראש ביה"ס

חוקרת ומרצה בבי"ס פדרמן למדיניות ציבורית וממשל