רענן סוליציאנו-קינן

רענן סוליציאנו-קינן
רענן
סוליציאנו-קינן

 

חוקר ומרצה בבי"ס פדרמן למדיניות ציבורית וממשל

נושא ההרצאה: ראויים לאמון? מבט גלובלי על כנות ושחיתות של עובדי ציבור