עולם הצומח

תאריך: 
ה', 12/05/202217:30-17:50

החומרים שמהם מורכב עתיד האנושות: על פיתוחים טכנולוגיים שיעצבו את מדיניות המחר-   שיחה עם פרופ' עודד שוסיוב